Prawo do odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia iniejszej umowy.W celu wykonania Państwa prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest konieczny. Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie nam informacji o wykonaniu przez Państwa prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy obowiązani dokonać niezwłocznego zwrotu wszystkich Państwa płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które związane są z faktem wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza dostawa standardowa) nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia wpłynięcia do nas informacji o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. Do dokonania zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatniczy, który stosowali Państwo w czasie pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone z tego tytuły żadne koszty.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres:
SILCARE
Handel Internetowy
Kostrzyńska 1
66-400 Gorzów Wlkp.